Laakse Tuinen
De locatie, kavel 21B grenst aan het toekomstige westelijk park en vormt samen met het nog te ontwikkelen naastgelegen scholencomplex een nieuwe toegangspoort tot deelgebied de Laakse Tuinen, Vathorst Amersfoort. Het kruisen van lange stedenbouwkundige en landschappelijke lijnen is kenmerkend voor de locatie. De nabijheid van het park, de direct aangrenzende watergang en zichtbaarheid van de plek maken het tot een hoogwaardige locatie met ‘wonen aan het water’ als centraal thema. Het plan omvat een appartementengebouw met 10 app en 7 grondgebonden woningen als vrije kavels en zal i.s.m. Bouwonderneming Van Bekkum worden ontwikkeld en uitgevoerd.
Het stedenbouwkundige uitgangspunt is een samenspel van architectonische entiteiten, waarbij er een sterke verwantschap is tussen de delen, vergelijkbaar met schaakstukken van een schaakspel. Het appartementenblok en ook de woningen staan met de voeten in het water, waarbij de massa zich zoveel mogelijk aan het water manifesteert en er verticaliteit ontstaat. Het geheel in afstemming met de supervisor Edzo Bindels, West 8.
Het appartementenblok vormt het zwaartepunt in massa en zal op stedenbouwkundig niveau als accent fungeren, waarbij het een relatie aan gaat met het blok aan de andere zijde van het viaduct. De meest zuidelijke woning vormt het sluitstuk en zal in massa en vorm sterker worden aangezet dan tussengelegen woningen.
Door hoogteverschillen in zowel de tuin als in de woning te maken ontstaan er verlaagde terrassen met aanlegsteigers aan het water en woonruimte met uitzicht over het park.
Aan de tuinzijde is de massa afbouwend richting achtergelegen straat. Het straatbeeld zal met name bestaan uit een ritme van kleine volumes in de vorm van garages en doorzichten naar de tuinen. De erfafscheidingen van lage metselwerk muurtjes zijn zorgvuldig vormgegeven en tuinpoorten worden met een open structuur ontworpen. Deze zijde vormt zo een zachte overgang naar de straat en vindt daarbij aansluiting met de achtergelegen woningen en voortuinen.
De architectonisch expressie is dat van een robuust solide gebouw, versterkt door dominant gebruik van metselwerk, welke op verschillende manieren wordt toegepast en gedetailleerd. Met een beperkt aantal type gevelopeningen wordt de gevel op een vrije manier gecomponeerd. Geen enkele gevel is hetzelfde waardoor de verscheidenheid aan woning typologieën goed naar voren komt. Er worden specifiek voor het plan een aantal ornamenten ontworpen in de vorm van spuwers, aanlegringen en huisnummers.
Locatie
Amersfoort
Opdrachtgever
Bouwonderneming van Bekkum
Jaar
2020-heden
Status
Ontwerp
Omvang
9 appartementen, 1 penthouse en 7 vrije kavels
Categorie
architectuur, woningbouw
Partners
Bouwonderneming van Bekkum
Team
Martin Timmerman
Bram van Borselen
OOKarchitecten BV
Schimmelpenninckkade 40
3813AE Amersfoort
Contact
033-4893320
info@ookarchitecten.nl
Social