Laakse Tuinen
Kavel 21B grenst aan het toekomstige westelijk park en vormt samen met het nog te ontwikkelen naastgelegen scholencomplex een nieuwe toegangspoort tot deelgebied de Laakse Tuinen in Vathorst Amersfoort. Het kruisen van lange stedenbouwkundige en landschappelijke lijnen is kenmerkend voor de locatie. De nabijheid van het park, de direct aangrenzende watergang en zichtbaarheid van de plek zorgen voor een hoogwaardige locatie met ‘wonen aan het water’ als centraal thema. Het plan omvat een appartementengebouw met 10 appartementen en 7 grondgebonden woningen als vrije kavels en zal i.s.m. Bouwonderneming Van Bekkum worden ontwikkeld en uitgevoerd.
Locatie
Amersfoort
Opdrachtgever
Bouwonderneming van Bekkum
Jaar
2020-heden
Status
In uitvoering
Omvang
9 appartementen, 1 penthouse en 7 vrije kavels
Categorie
architectuur, woningbouw
Partners
Bouwonderneming van Bekkum
WSP Nederland
M3E Groep
OBV Vathorst
Team
Martin Timmerman
Bram van Borselen
Het stedenbouwkundige uitgangspunt is een samenspel van architectonische entiteiten, waarbij er een sterke verwantschap is tussen de delen, vergelijkbaar met schaakstukken van een schaakspel. Het appartementenblok en de woningen staan met de voeten in het water, waarbij de massa zich zoveel mogelijk aan het water manifesteert en er verticaliteit ontstaat. Het geheel in afstemming met supervisor Edzo Bindels, West 8.

Het appartementenblok vormt het zwaartepunt in massa en fungeert op stedenbouwkundig niveau als accent waarbij het een relatie aan gaat met het blok aan de andere zijde van het viaduct. De meest zuidelijke woning vormt het sluitstuk en zal in massa en vorm sterker worden aangezet dan de tussengelegen woningen. 


Door hoogteverschillen te maken in zowel de tuin in de vorm van verlaagde terrassen met aanlegsteigers als in de woning leefruimte met uitzicht over het park ontstaat er een sterke verbinding met de omgeving. Aan de tuinzijde is de massa afbouwend richting achtergelegen straat. Het straatbeeld zal daar met name bestaan uit een ritme van kleine volumes in de vorm van garages en openingen met doorzichten naar de tuinen. De erfafscheidingen zijn zorgvuldig vormgegeven, bestaande uit lage metselwerk muurtjes en tuinpoorten met een open structuur. Er ontstaat zo een zachte overgang naar de straat en wordt er aansluiting gevonden met de voortuinen van achtergelegen woningen.
De architectonisch expressie is dat van een robuust solide gebouw, versterkt door veelvuldig gebruik van metselwerk, welke op verschillende manieren wordt toegepast en gedetailleerd. Met een beperkt aantal type gevelopeningen wordt de gevel op een vrije manier gecomponeerd. Geen enkele gevel is hetzelfde waardoor de verscheidenheid aan woning typologieën goed naar voren komt. Er wordt specifiek voor het plan een aantal ornamenten ontworpen in de vorm van spuwers, aanlegringen en huisnummers.
OOKarchitecten BV
Schimmelpenninckkade 40
3813AE Amersfoort
Contact
033-4893320
info@ookarchitecten.nl
Social