Woningen BOSS
OOKarchitecten ontwerpt in opdracht van Timpaan, in een ketensamenwerking van opdrachtgever, ontwerpers, adviseurs en bouwers aan een duurzame woonomgeving met 65 kavels voor het midden-hoog segment aan de rand van het Cirkelbos, Almere. Daar waar zich nu nog een uitgestrekt weiland bevindt, verreist de komende jaren een nieuwe bosomgeving met een rijke diversiteit aan bomen, struiken en bodembedekkers. Kopers kunnen kiezen uit meerdere in hout opgebouwde woningtypes en zijn -binnen gestelde spelregels- vrij om hun woning naar keuze op het kavel te positioneren.
Locatie
Almere
Opdrachtgever
Timpaan
Jaar
2021-heden
Status
Uitvoering
Omvang
60 vrijstaande villa's
Categorie
architectuur, stedenbouw, woningbouw
Partners
Copijn landschapsarchitecten
AW groep
Vastbouw
Thuis in Bouwen
Econic
Team
Martin Timmerman
Job Kerklaan
Wonen in je eigen bos, wie wil het niet. OOK ontwerpt voor Timpaan een prachtige groen hoofdstructuur waarin 60 villa's op riante kavels worden gepositioneerd.
OOKarchitecten BV
Schimmelpenninckkade 40
3813AE Amersfoort
Contact
033-4893320
info@ookarchitecten.nl
Social