Gasthuiskerk UvA
De opgave betreft de grootschalige renovatie en herontwikkeling naar een multifunctionele onderwijsinstelling voor de Universiteit van Amsterdam als onderdeel van de ontwikkeling van het Universiteitskwartier.

Het ontwerp voor de Gasthuiskerk is door een heldere oplossing voor de logistieke stromen flexibel en bovenal functioneel. De hoofdentree is aan een nieuwe publieke as van het masterplan geplaatst en vormt het startpunt voor de logistieke organisatie van het gebouw. Vanuit dit punt starten twee logistieke assen die overzicht en leesbaarheid geven. Om de relatief smalle zuidelijke vleugel te ontsluiten wordt een nieuwe, glazen galerij geplaatst die de relatie legt tussen begane grond en steeg, voorziet in logistiek en fungeert tevens als flexibele expositieruimte. Deze ingreep zorgt er voor dat de zuidelijke vleugel volledig flexibel en naar vraag ingedeeld kan worden en de ruimte onder de kap permanent bereikbaar wordt. De Westelijke vleugel is hoog monumentaal en bevat daardoor primair gefixeerde, doch flexibel bruikbare overleg en presentatieruimtes.
Locatie
Amsterdam
Opdrachtgever
Universiteit van Amsterdam
Jaar
2019
Status
Besloten prijsvraag
Omvang
2184m2 BVO
Categorie
architectuur, kantoren, restauratie
Partners
Kooij Dekker ingenieursbureau
W4Y installatie advies
Team
Martin Timmerman
Robin van Rossum
Domile Toroth
Jojanneke Tap
Job Kerklaan
Het complex van de UvA bekend op de gronden van het voormalige Binnengasthuis en de Oudemanhuispoort heeft zijn ontstaansgeschiedenis in de Middeleeuwen, in het gebied buiten de muren dat pas in 1425 bij de stad getrokken zou worden. De oude kloosters, vanaf 1400 hier gevestigd, vormden het vertrekpunt voor verdere ontwikkelingen ten behoeve van het meer profane wonen en werken, vanaf de 15de eeuw verder uitgebreid over nieuwe aanplempingen. De natte infrastructuur, die nog een voortzetting lijkt te zijn van de oude ontginningen en nog lang gehandhaafd bleef, heeft bij het uitzetten van de hoofdlijnen ook een rol gespeeld. Het aldus ontstane aaneen geklonterde superblok is organisch, onregelmatig, met veel open ruimte, de ontsluitingen even divers als de gebouwtypologie. Daarbij dient voor ogen te worden gehouden dat de bebouwing en ook de ruimte tussen de bebouwing diverse transformaties heeft ondergaan. Maar ook in de huidige gedaante is het ensemble, ontwikkeld vanuit een religieuze microkosmos een volmaakte tegenhanger van het middeleeuwse profane, gesloten bouwblok.
 
Begane grond en entrees
Een nieuwe hoofd entree met ruimtelijke vide, een secundaire entree in de galerij en de nieuwe passage verbinden de begane grond met de straat. De noord-zuid aangrenzende steeg wordt ruimtelijk onderdeel van de begane grond door het open karakter van de galerij. Heldere logistieke lijnen resulteren in eenflexibele plattegrond waardoor beschikbare ruimte optimaal wordt benut.

1e verdieping & leslokalen
Op de eerste verdieping zijn overlegruimtes in verschillende schalen aanwezig, waardoor groepen, individueel overleg en flex werken uitstekend passen. De ruimtes zijn zo ontworpen dat er verschillende opstellingen mogelijk zijn en flexibiliteit kan worden gevonden.Plaatselijk worden visuele relaties gelegd tussen galerij en werkplekken.

2e verdieping & flex werkplekken
De nieuwe galerij biedt door haar logistieke functie de mogelijkheid om de ruimte onder de kap bereikbaar te maken en de aanwezige ruimte optimaal te benutten. Dakkapellen brengen daglicht in de ruimtes, wat resulteert in rustige werkplekken met relevante faciliteiten in de buurt
De gasthuiskerk heeft in meerdere opzichten een hoge kwaliteit. In het verleden zijn een aantal aanpassingen en toevoegingen gedaan die er voor hebben gezorgd dat de leesbaarheid van deze kwaliteiten is vertroebeld. Door de authentieke gevel bloot te leggen, kwalitatief slechte elementen als uitbouwen en insteekvloeren te verwijderen, worden bestaande esthetische en ruimtelijke kwaliteiten teruggebracht.
Deze basis kwaliteit vormt het uitgangspunt voor het ontwerp. Daar waar nodig worden subtiele, eigentijdse elementen toegevoegd om kwaliteit en bruik-baarheid te vergroten. Deze toevoegingen zijn contrasterend, eigentijds en subtiel en met respect voor het erfgoed toegevoegd. Interne en externe ingrepen zijn familie van elkaar in materialisatie en vormentaal en zorgen voor onderlinge relatie en eenheid in het ontwerp.
OOKarchitecten BV
Schimmelpenninckkade 40
3813AE Amersfoort
Contact
033-4893320
info@ookarchitecten.nl
Social