CPO Randenbroek
Op de voormalige Sportfondsenbad-locatie in Amersfoort, aan de rand van Park Randenbroek is in samenwerking met een collectief van particuliere opdrachtgevers (CPO) een alzijdig woongebouw gerealiseerd met 15 hoogwaardige, op maat ontworpen appartementen.

OOKarchitecten heeft zich de opgave gesteld om een duurzaam, flexibel indeelbaar en hoogwaardig woongebouw te ontwerpen dat ‘architectonische’ samenhang uitstraalt, doch voldoende ruimte biedt aan een maximale eigen invulling voor de bewoners.
Locatie
Amersfoort
Opdrachtgever
CPO Randenbroek
Jaar
2017- 2021
Status
Gerealiseerd
Omvang
15 appartementen en parkeerkelder
2000m2
Categorie
architectuur, woningbouw
Partners
Kooy Dekker (constructeur)
Bouwbedrijf van Ree (Aannemer)
Bouwformaat (bouwbegeleiding)
Team
Robin van Rossum
Martin Timmerman
Job Kerklaan
Simon Wassink
De kracht van dit ontwerp schuilt in de architectonische samenhang van een collectief ontworpen woongebouw. Meerdere, uit oriëntatie en programma voortgekomen volumes, grijpen in elkaar en vormen samen een sculpturale massa. Om de kwaliteit van het gebouw te bewaken is de gevel opgebouwd uit een grid. Binnen dit grid kunnen bewoners bouwstenen kiezen bestaande uit glas en hout, waardoor diverse gevel invullingen ontstaan binnen een samenhangend geheel.
Het eindresultaat is, door intensieve samenwerking, met het particuliere collectief tot stand gekomen. OOKarchitecten heeft het collectief, samen met externe adviseurs, procesbegeleiders en uitvoerende partijen, stap voor stap meegenomen in de ontwikkeling en realisatie van het ontwerp. MAAKspace heeft het landschappelijk park ontworpen, waarin meerdere woongebouwen zijn ingebed, onder ruimtelijke supervisie van de Gemeente Amersfoort.
Het gebouw is gesitueerd op een locatie waar
voorheen een Sportfondsenbad met parkeerterrein
lag. Door de transformatie van deze locatie is er een
doorwaadbaar woongebied in een publiek toegankelijk
parklandschap ontstaan.
Situatie
Het toegepaste materiaal is beperkt tot een beperkt palet van glas, goudbrons geanodiseerd aluminum, lichtgeel genuanceerde baksteen en verduurzaamd hout wat samen de esthetische basis van het ontwerp vormt. Een dragende gevel garandeert maximale flexibiliteit bij de indeling en verdeling van de plattegronden. Waterslagen, dekkappen en noodoverstorten zijn met zorg ontworpen en op maat gemaakt en geven een verfijning aan de gevel.
Het gebouw is vormgegeven en georiënteerd volgens de basisprincipes van passief bouwen. Zonnewarmte en daglicht worden optimaal benut door maximale transparantie op de zuidgevels. De noordgevel is daarentegen meer gesloten om warmteverlies te beperken. Geïntegreerde zonwering voorkomt oververhitting in de zomermaanden. De combinatie met een bovengemiddelde geïsoleerde schil, duurzame opwekking met warmte terugwinning en thermische massa voor koelte maken het gebouw duurzaam en klimaatbestendig.
Begane grond
Eerste verdieping
Tweede verdieping
Derde verdieping
Vierde verdieping
OOKarchitecten BV
Schimmelpenninckkade 40
3813AE Amersfoort
Contact
033-4893320
info@ookarchitecten.nl
Social