Stedenbouwkundig plan Nijkerk
In samenwerking met projectontwikkelaar Samen Thuis heeft OOK in Nijkerk een stedenbouwkundig plan gemaakt. Het plan voor het circa 3 hectare perceel in Nijkerk aan de Oude Barneveldseweg bedraagt 52 grondgebonden woningen en twee appartementsgebouwen.
De uitwerking van het plan wordt door drie verschillende partijen vorm gegeven. OOK ontwerpt de twee appartementengebouwen en 5 grond gebonden woningen.
Locatie
Nijkerk
Opdrachtgever
Samen Thuis Vastgoedontwikkeling
Jaar
2022 - heden
Status
Ontwerp
Omvang
ca. 3 hectare perceel: 52 grondgebonden woningen en twee appartementen gebouwen.
Categorie
stedenbouw
Partners
Team
Martin Timmerman, Jojanneke Tap
Bestaande situatie
Het plangebied grenst aan de Oostzijde met een uitgestrekte landerijen, een slagenlandschap. Dit landschap  is als basis genomen voor de hoofdstructuur van het plan. Op het plangebied wordt namelijk 4 maal een groene strook met bomen toegevoegd als verlengstuk van het aangrenzende slagenlandschap. Tussen deze groenstroken kan het wonen plaatsvinden.

Daarnaast bevindt zich aan de noord en zuidzijde van het plangebied appartementengebouwen. Door relatief grotere volumes te plaatsen aan het begin en eind van het plangebied fungeren de gebouwen samen  het  als boekensteun om het plan samen te binden. De appartementengebouwen aan de noordzijde staan daarbij alzijdig geplaatst in het groen. HIerdoor ontstaat er voldoende maat voor een groene buffer rondom het gebouw en staan de gebouwen hiertussen. 
De woningen, die tussen de appartementengebouwen staan,  zijn per kavel net anders gesitueerd voor een optimale zonligging en oriëntatie op de omgeving. Zo worden de woningen aan de oostzijde georiënteerd op het aangrenzende water en de woningen aan de oostzijde georiënteerd op het uitzicht. 
Er zijn daarnaast vrijstaande woningen opgenomen als ‘specials’. Deze woningen wijken in vorm en materiaal af de overige woningen. Dit zorgt voor een herkenbaarheid binnen de wijk en geeft een natuurlijke afwisseling tussen woningtypes. 
OOKarchitecten BV
Schimmelpenninckkade 40
3813AE Amersfoort
Contact
033-4893320
info@ookarchitecten.nl
Social