Kop keerkring
Tegen de prachtige binnenstad van Amersfoort ontstaat een nieuwe gemengde stadswijk waar wordt gewoond, gewerkt en geleerd. De Keering is een gebied dat momenteel volop in beweging is. Ruim 200 appartementen en enkele stadswoningen vinden een plek in dit nieuwe gebied, dat zich door haar locatie goed leent voor verdichting en uitbreiding van het woningaanbod. In het gebied is ruimte voor projecten met middelhoogbouw met stedenbouwkundige accenten op strategische plekken, welke bijdragen aan de uitstraling, herkenbaarheid en levendigheid van het gebied. OOK heeft een ontwerp gemaakt voor een dergelijke accentkavel op de kruising van Meridiaan en Keerkring en vormt een belangrijke hoek in de nieuwe stedelijke structuurlijn.

Het appartementengebouw is contextgericht en kenmerkt zich door een duidelijke stedenbouwkundige kop, horizontale banden met invullingen van glas en metselwerk en groene buitenruimtes. Op de begane grond zorgen negen maisonnettes met entrees en tuinen aan de straat voor levendigheid en dynamiek in de plint. De 21 bovenliggende appartementen worden ontsloten via een galerij aan de binnenzijde van het gebouw, daar waar ook de benodigde parkeerplaatsen en bergingen worden opgelost. De buitenruimtes van de appartementen bevinden zich in de vorm van balkons of getrapt in de vorm van terrassen aan de straatgevels van het gebouw. De buitenruimtes en galerijen zijn voorzien van geïntegreerde groenvoorzieningen, waardoor in combinatie met de mee ontworpen balustrades en erfafscheidingen een rustig gevelbeeld kan ontstaan.
Locatie
Amersfoort
Opdrachtgever
Schoonderbeek BV Bouw- en Aannemingsbedrijf
Jaar
2020-heden
Status
Bouwvergunning is verleend
Omvang
9 maisonnette woningen
21 appartementen
Categorie
architectuur, woningbouw
Partners
SPA WNP
Ingenieursburo Gravitas
Team
Martin Timmerman
Jojanneke tap
OOKarchitecten BV
Schimmelpenninckkade 40
3813AE Amersfoort
Contact
033-4893320
info@ookarchitecten.nl
Social