Duurzaam winkelen in Soesterberg
Dit mooie lichte metselwerken blok gelegen op de hoek van de Rademakerstraat en de Van der Griendtlaan in Soesterberg vervangt een oud supermarkt- en kantoren complex en voegt 40 starters appartementen toe. Door het maken van veel diversiteit in de lange voorgevel doormiddel van metselwerken en stalen balkons en verduurzaamde houten geveldelen voegt het blok zich naadloos in de bestaande omgeving. De woningen liggen rondom een prachtige verborgen tuin op het dak van de supermarkt die ook zorgt voor de biodiversiteit in het plangebied.
Locatie
Rademakerstraat, Soesterberg
Opdrachtgever
Samenthuis Vastgoedontwikkeling (gedelegeerd opdrachtgever)
Jaar
2019
Status
Omvang
Categorie
architectuur, woningbouw
Partners
Team
Robin van Rossum
Jojanneke Tap
Visualisatie hoek Van der Griendtlaan
Het centrum van Soesterberg is gelegen tussen Amersfoort en Utrecht. De Rademakersstraat en de Banningstraat vormen samen een lange rechte weg. Deze weg is een klein onderdeel van de historische ‘Wegh der Weegen’ die al in midden 1600 aangelegd is. De verbinding tussen de twee steden doorkruiste met een grote ingreep het heidelandschap. 
De aanleg van deze bijzondere, 11 km lange en in oorsprong kaarsrechte classicistische weg was een gezamenlijk initiatief van de stad Amersfoort en de Staten van Utrecht. De hoofdstructuur is nog altijd grotendeels aanwezig. In de loop van de tijd is er veel veranderd, weggehaald en bijgevoegd. Voor de toekomst wordt er gestreefd om weer meer eenheid te realiseren in de Wegh der Weegen. De eenheid is te vertalen in landschappelijke en verkeerskundige ingrepen. Met de nieuwe ontwikkeling aan de Rademakerstraat is het voor ons van belang dat er een levendige plint ontstaat wat de architectonische bijdrage kan zijn voor de Wegh der Weegen. 
Deze herontwikkeling is erop gericht om te voldoen aan de steeds grotere vraag aan betaalbare woningen. Om deze reden is er gekozen om in de nieuwe situatie 2 a 3 kamerappartementen te realiseren. Belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp zijn het creëren van een prettige, sociale leefomgeving die aansluit in de bestaande situatie. Daarnaast wordt de functie supermarkt die op de huidige locatie te vinden is opnieuw ingevuld. 
OOKarchitecten BV
Schimmelpenninckkade 40
3813AE Amersfoort
Contact
033-4893320
info@ookarchitecten.nl
Social